Viljen til å bidra

Et intervju med Natalia Kushnikova, praktikant på Stella – Røde Kors kvinnesenter

Stella har mange forskjellige tilbud rettet mot kompetanseheving, selvutvikling og nettverksbygging for kvinner. Et av disse er Praktikantprogrammet, et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og Oslo Røde Kors. For å bli akseptert til dette programmet må praktikantene blant annet ha fullført minimum videregående skole og ha gode norskkunnskaper. Bedrifter Stella samarbeider med oppretter en praktikantstilling spesielt for dette programmet. Det blir utarbeidet en klar stillingsbeskrivelse og kandidatprofil for stillingen. Stillingen blir annonsert og kvinner i målgruppen søker på den stillingen som passer best til den enkeltes kvalifikasjoner og ambisjoner. Rekruttering skjer på ordinært vis og i siste omgang er det bedriften som velger sin kandidat etter å ha blitt presentert for 2-3 kandidater. Praktikanten jobber for bedriften i inntil ni måneder. Etter endt praktikantperiode skal de ha fått relevant norsk arbeidserfaring på sitt fagområde, samt opparbeidet seg et nettverk og gode referanser. Praktikantene blir fulgt opp av Stella under hele praktikantperioden.

Stella har for fjerde gang en egen praktikant i administrasjonen.

 

En ressurssterk kvinne

Natalia Kushnikova møter meg i Stella sine lokaler rett ved Gunerius. Hele intervjuet foregår på norsk – uten problemer.

Natalia Kushnikova, praktikant på Stella
Natalia Kushnikova, praktikant på Stella

Natalia flyttet til Norge fra Russland for litt over tre år siden. Opprinnelig kommer hun fra Sakhalin, en russisk øy nord for Japan som er kjent for sin olje- og gassvirksomhet. Hun forteller meg at Sakhalin, på grunn av rike naturressurser, har tiltrukket seg mange internasjonale bedrifter. Derfor er det et veldig internasjonalt arbeidsmiljø på øya. Det var her Natalia møtte den norske mannen sin. Etter hvert flyttet de sammen til Moskva og bodde der i tre år.

Natalia har en bachelor i pedagogikk med spesialisering i psykologi og master i ledelse. I Russland jobbet hun blant annet som kontorsjef ved KS Management Consulting på Sakhalin og har vært prosjektleder i Start; et personlig utviklings- og opplæringssenter i Moskva.

 

Et senter hvor kvinner løfter hverandre opp

Natalia forteller meg at hun først ble kjent med Stella gjennom et generelt informasjonsmøte om Røde Kors.

– Jeg var egentlig interessert i å være frivillig, og bidro en stund som kursholder på kurset Stella Forteller. Så fant jeg utlyste stillinger i Praktikantprogrammet på finn.no. Gitt min erfaring innen administrasjon og personutvikling, samt ønske om å lære og praktisere norsk som arbeidsspråk, søkte jeg på stillingen hos Stella.

Når jeg lurer på om Natalia synes at arbeidsmiljøet og kulturen i Norge er forskjellig fra det hun er vant med fra Russland, presiserer hun fort at hun har god kjennskap til vestlig kultur gjennom det internasjonale miljøet på Sakhalin.

– Hjemme på Sakhalin jobbet jeg sammen med mennesker fra Australia, New Zealand, India, Tyrkia og Norge. Derfor kjenner jeg godt til mange forskjellige kulturer.

Det må også sies at Stella kanskje ikke er så representativt for et typisk norsk arbeidsmiljø:

– Arbeidsmiljøet er utrolig godt på Stella; det er et tett og unikt samarbeid mellom de frivillige, ansatte, og deltakerne.

Natalia sier at Stella er et veldig motiverende sted å jobbe, hvor alle – uansett rolle – lærer fra alle. Alle er utrolig støttende og oppmuntrende ovenfor hverandre.

– Jeg får også god oppfølging og tilbakemelding fra de ansatte på Stella. Det gjør at jeg blir bedre i jobben og med norsken min.

Natalia forteller om oppgaver hun har jobbet med; hun har laget en oversikt over alle kursene og programmene på Stella til bruk i Stellas veiledningstjeneste, samt analysert og utarbeidet detaljert statistikk om Stellas deltakere.

– Jeg har fått god bruk for erfaringer fra tidligere stillinger, og har fått kjempehyggelig tilbakemelding og ros fra ansatte, frivillige og deltakere for arbeidet mitt. De visuelle fremstillingene av statistikken jeg har laget har også blitt brukt i presentasjoner de ansatte har holdt for eksterne. Det er det jeg er mest stolt over å ha gjort her hittil!

 

«Vinn-vinn» for både bedriftene og kvinnene

Stella er et senter som har som mål å øke kvinners samfunnsdeltakelse, og å styrke mulighetene deres i det norske arbeidsmarkedet. Derfor lurer jeg på hva Natalias egen erfaring med arbeidsmarkedet i Norge er.

Natalia konstaterer at hun ikke føler det nødvendigvis er arbeidsdiskriminering som fører til at kvinner med innvandrerbakgrunn opplever det vanskelig å få seg jobb i Norge.

– Det er helt normalt at norske bedrifter er skeptiske til det ukjente – de kjenner jo ikke til kvaliteten på utdanningen og arbeidserfaringen en har fra utlandet. I Russland er det også slik; nordmenn ville hatt problemer uten nettverk og språk.

Praktikantprogrammet er således gunstig for både minoritetskvinner og bedrifter som er forsiktige med ansettelser.

– Praktikantprogrammet er en fantastisk god mulighet for minoritetskvinner, der de får vise sine evner frem og får norsk arbeidserfaring.

Natalia forklarer nærmere at Stella sitt praktikantprogram er unikt i at det er en trygg mulighet for bedrifter, der de kan teste ut potensielle jobbsøkere fra utlandet uten stor risiko, gjennom et midlertidig 9-måneders engasjement.

Likeså er Praktikantprogrammet en strålende mulighet for kvalifiserte jobbsøkere med minoritetsbakgrunn, der de kan bli kjent med den norske jobbsøkeprosessen, med kontinuerlig oppfølging fra Røde Kors. Kvinnene får vist frem sine evner, i tillegg til at de får kontaktnettverk i det norske arbeidsmarkedet.

Natalia avslutter med å komme med en oppfordring til flere norske bedrifter, om å inngå samarbeid med Røde Kors:

«Benytt dere av det flotte praktikantprogrammet, og gi innvandrerkvinnene en sjanse til å vise evnene og kompetansen sin!»

 

Les mer om Praktikantprogrammet her.

For mer info om Praktikantprogrammet og andre aktiviteter på Stella, ta kontakt på telefon: 22 05 44 45 eller e-post: stella@redcross.no, eller kom innom oss i Lybekkergata 2, 3. etg. Våre åpningstider er mandag-fredag, kl. 10:00-15:00.

 

Tekst: Selja Vassnes, frivillig i Stellas PR og info-gruppe.