Vellykket frokostseminar på Stella

«Vi har bare sett begynnelsen på knapphet på arbeidsplass. Vi trenger mange og vi trenger mangfold!»
Liselott Kilaas, konsernsjef Aleris

CGehmYpWcAAHuP9

Tirsdag 2. juni arrangerte Oslo Røde Kors frokostseminar på Stella – Røde Kors kvinnesenter, med tema «Verdien av å bidra! – Hvordan jobber næringslivet for mangfold i sine bedrifter?».

Samira Cherif, frivillig veileder på Stella; Liselott Kilaas, konsernsjef i Aleris og Hedda Skaug, HR-sjef i Nordic Choice Hotels snakket. Samira fortalte om hennes opplevelse av å komme seg inn i norsk arbeidsliv med bakgrunn fra Italia, og seminardeltakerne fra næringslivet satte pris på hennes direkte råd om hvordan de bør legge til rette for ansatte med annen bakgrunn enn norsk. Liselott og Hedda fortalte om hvordan deres bedrifter jobber med mangfold generelt, samt deres samarbeid med Røde Kors spesielt. Vi er både stolte og ydmyke over følgende uttalelse fra Liselott om Praktikantprogrammet:

«Når Røde Kors og Stella står bak programmet, så vet dere at det er orden i sysakene. (…) Dersom dere ønsker å tenke mer mangfold i deres bedrift – velg Stella!»

Ca. 40 deltakere fikk gleden av en fantastisk frokost som frivillige i Stella Kafé hadde stått tidlig opp for å forberede. Vi fikk tilbakemelding på at flere seminarer av samme type er ønsket, og flere deltakere ønsket å avtale egne møter med Kvinnefeltet for å få vite mer om arbeidet vi gjør. En vellykket start på dagen!

 

Panorama