Tett på innvandrerkvinner

«Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige humanitære organisasjon kommer Røde Kors i kontakt med mange ulike grupper i samfunnet. Vi går «tett på» for å fange opp stemmer fra mennesker som i liten grad kommer til orde i det offentlige rom. «Tett på innvandrerkvinner» er første rapport ut, og tar utgangspunkt i intervjuer med kvinner som deltar i våre aktiviteter.

Les rapporten her.