Stella – Røde Kors kvinnesenter

Stella – Røde Kors kvinnesenter er et frivilligdrevet kompetansesenter. En inkluderende arena som fremmer deltakelse og involvering i det norske samfunnet, ved å fokusere på kompetanseheving, selvutvikling, nettverksbygning og samarbeid med næringslivet.

Gjennom tett én-til-én veiledning, tilpassede kurs og aktiviteter, samt mulighet for frivillig arbeid, gir Stella et helhetlig tilbud som bygger på ressursene og behovene våre deltakere har. Senterets tilbud er gratis og spiller på lag med øvrige aktiviteter i Oslo Røde Kors og tilbud fra det offentlige. Stellas målgruppe er alle kvinner i Oslo og omegn, men vi har spesielt fokus på minoritetskvinner.

Stella har fast åpningstid alle hverdager kl. 10:00-15:00 og er bygd opp rundt en veiledningstjeneste, der alle kvinner blir møtt én-til-én og kan få informasjon og støtte rundt sine behov og ønsker. Stella har også et stort kurs- og aktivitetstilbud, med særlig fokus på norsktrening, samfunnskunnskap, helse og jobbsøk. Frivillige og eksterne bidragsytere holder også jevnlig kortere workshops og seminarer rundt disse og andre temaer innenfor våre tre fokusområder: Deltakelse, helse og nettverk.