Om Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors jobber for å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt og gi praktisk støtte til sårbare grupper – særlig barn og unge.
Våre mange frivillige gjør en stor innsats for sårbare barn og unge, ensomme og andre som trenger et medmenneske i hverdagen. Våre ansatte tilrettelegger for meningsfull frivillig innsats i gjennomføringen av Røde Kors sine humanitære oppgaver i Oslo.
Om Oslo Røde Kors

 

Organisasjon

Oslo Røde Kors ble stiftet i 1865. I dag drives over 40 aktiviteter gjennom frivillig innsats av over 3000 personer.

Oslo Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon og et av 19 distrikt innenfor Norges Røde Kors. Vårt humanitære arbeid er basert på frivillighet, og Oslo Røde Kors styres av årsmøte med demokratisk valgte representanter. De velger et distriktsstyre, som er organisasjonens øverste organ i det daglige.

Aktivitetene støttes gjennom koordineringsarbeidet til ca 70 personer på distriktskontoret.

Røde Kors grunnverdier

Vårt oppdrag er å lindre menneskelig nød og lidelse. Dette gjør vi gjennom forebyggende tiltak, gjennom å yte bistand og gjennom å påvirke opinionen og beslutningstakere.

Oslo Røde Kors gjennomfører jevnlig behovsanalyser i Oslo, og setter i gang aktiviteter enten alene, i samarbeid med andre organisasjoner eller sammen med det offentlige.

Daglig leder i Oslo Røde Kors er Randi Hammerstrøm randi.hammerstrom@redcross.no