Oslo Røde Kors mot 2015

Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vi vil arbeide for et trygt samfunn hvor Røde Kors-bevegelsens verdier om enkeltmenneskets rettigheter og verdighet respekteres og spre budskapet om internasjonal humanitær rett.

Post navigation