Stella Mentor

I 2012 lanserer Røde Kors prosjektet «Stella Mentor» i Oslo. Prosjektet går ut på å koble sammen to og to kvinner, en mentor og en mentee. Mentorene er kvinner som har ulike erfaringer og som ønsker å veilede kvinner. Menteene er kvinner som ønsker råd og hjelp til å oppnå sine mål. Tilsammen fyller hvert par ut en avtale med mål for samarbeidet som skal vare et helt år. Underveis treffes de jevnlig, men minst én gang i måneden.