Les Kvinnefeltets årsrapport!

Stella er en del av et større fagfelt i Oslo Røde Kors; Kvinnefeltet. Les mer om hva vi og våre 400 frivillige har fått til i 2014, og hva vi fokuserer på i vårt arbeid her: Kvinnefeltets årsrapport 2014.