Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Fredag markerte Røde Kors frivillighetens dag ved å invitere til frokostseminar og lansering av rapporten «Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet». Forskningsprosjektet har vært et samarbeid mellom Norges Røde Kors, Stella – Røde Kors kvinnesenter og Tromsø Røde Kors. Seniorforsker Trygve Gulbrandsen fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) har fulgt tre prosjekter (deriblant Stella Kafé og Stella Mentor) som bruker frivilligheten på ulike måter som verktøy for økt kompetanse, nettverk, inkludering og arbeidstrening.

Les rapporten i sin helhet her.

Frivillighet som treningsarenaDe frivillige i Stella Kafé vartet opp med deilig frokost klokka 08:00 for 70 personer! Seminaret var spennende og ganske faglig tungt, det gjorde det ekstra godt at Stella-frivillige var med og gav arrangementet «human touch» og varme.

Torkil Åmland, statssekretær fra Arbeids- og sosialdepartementet, snakket varm om betydningen av et sterkt sivilt samfunn, og at frivillig sektor gjør at samfunnet vårt ikke bare er en velferdsstat, men et velferdssamfunn. For første gang har Oslo fått et eget byråd for frivillighet, og Rina Mariann Hansen poengterte at 13.000 frivillige årsverk i 2014 er med på å gjøre Oslo til et godt sted å være. Byrådet vil komme med en frivillighetsmelding over jul, og med den ønsker de å legge til rette for tettere samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, og organisasjonene i mellom.

Begge politikerne var opptatt av frivillighetens behov for selvstyring, at vi ikke kan jobbe på oppdrag fra det offentlige, eller være en tjenesteleverandør. Den friere stillingen til frivillige organisasjoner skaper grunnlaget for nytenkning og løsningsforslag til samfunnsutfordringer. Og ikke minst var det bred enighet om at frivillig sektor vil få en enda viktigere rolle når fler flyktninger enn noen gang tidligere skal inkluderes i Norge og i Oslo. Dette ble ikke mindre relevant etter at Kristian R. Tronstad fra Norsk Institutt for by- og regionforskning presenterte forholdsvis nedslående resultater fra introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger fra 2007-2012. Han trakk fram samarbeid internt i kommuner, og samarbeid med næringsliv og frivillig sektor som faktorer som øker sjansen for vellykket overgang til videre utdanning eller arbeid.

Forskningen fra ISF var svært positiv, og selv om rapporten ikke fortalte oss så mye vi ikke visste fra før, var det med stolthet vi lyttet til dette fortalt fra talerstolen. Trygve trakk fram mange eksempler på engasjementet, varmen og stå-på-viljen han har møtt både på Stella og i Tromsø. Han var imponert over åpenheten han har blitt vist, og fortalte om mange sterke møter som hadde berørt han.

Tusen takk til alle frivillige og deltakere som har bidratt til dette prosjektet, og delt så åpent sine erfaringer med – og betraktninger om – Røde Kors.

Les rapporten i sin helhet her.