Bli med oss – på kurset Personlighetstyper!

Vil du bli bedre kjent med deg selv og din personlighetstype, bli bedre på å kommunisere med andre mennesker og bli en bedre utgave av deg selv? Meld deg på kurs i personlighetstyper!

 

Enneagrammet

Dette kurset tar utgangspunkt i «Enneagrammet», som er en modell for menneskelig personlighet, og går ut på at man kan dele mennesker inn i ni forskjellige personlighetstyper.

Enneagrammet
Enneagrammet

På kurset lærer man om alle de ni ulike typene og hvilke egenskaper som er typisk for dem. Deltakerne blir bedre kjent med både seg selv og andre, ved å få innsikt i hvorfor man tenker og handler slik man gjør. Målet er å få bedre forståelse og aksept for de ulike personlighetstypene som finnes. Man forsøker deretter å finne sin egen grunnleggende personlighetstype, både ved å ta en test og å sammenligne seg selv med trekkene til de ulike typene.

 

Å finne sin personlighetstype er utgangspunktet for personlig utvikling. Slik blir man mer bevisst sine automatiske tanke- og handlemønstre, og kan jobbe mot en endring av disse, og bevisst bruke trekk fra alle personlighetstypene. Med dette grunnlaget kan man bli bedre på kommunikasjon, som igjen kan være med på å forbedre relasjonen til menneskene rundt deg.

 

Kursets oppbygging

Kurset er delt inn i tre trinn som bygger på hverandre, det vil si at man må ha fullført trinn 1 før man kan begynne på trinn 2, og fullført trinn 2 før man kan starte på trinn 3. Nedenfor er hovedinnholdet på hvert trinn.

Trinn 1: Innføring i alle personlighetstypene. Ta personlighetstype-test og prøve å finne sin grunnleggende personlighetstype.

Trinn 2: Jobbe videre med personlighetstypene. Innføring i de tre ulike sentrene av hjernen, de tre måtene å «tenke» på: kropp, hjerte og hode, samt innføring i de tre undertypene (overlevelsesinstinktene).

Trinn 3: Veiledning til din personlige utviklingsvei, og innføring i de psykologiske nivåene som ligger under hver personlighetstype.

Hvert trinn kan gjerne repeteres flere ganger, da lærer man mer på et dypere nivå. Kursdeltakerne får også invitasjon til Enneagramkafé på Stella, som er et uformelt treff med repetisjon av ulike temaer fra kurset.

 

Personlig erfaring fra deltaker

Motivasjonen for å begynne på kurset var et ønske om en bedre hverdag, og forståelse for hvorfor kronisk utmattelse rammet henne. Hennes grunnleggende personlighetstype er den såkalte «utretteren»; de jobber ofte mye, og kan stå i fare for å bli utmattet, akkurat slik som hun selv ble. Hillevi sier at hun er blitt bedre kjent med seg selv, både positive kvaliteter og utfordringer. Hun har lært å akseptere seg selv, sette grenser, og er generelt blitt mer tilfreds. Personlighetsutvikling er en prosess, derfor har hun tatt kurset flere ganger, og har nå også vært en av kursholderne i flere år. Etter at hun fikk kunnskap om de ulike personlighetstypene, synes hun det er blitt enklere å kommunisere med andre mennesker. Man blir også et bedre medmenneske, mener Hillevi.

 

Kursholder - Gro Kvæstad
Gruppeleder Gro Kvæstad, Master i NLP og Enneagrammet (privat foto)

Fordypning i Enneagrammet

Kurs- og gruppeleder Gro Kvæstad anbefaler at man i tillegg fordyper seg i noe av denne litteraturen:

– «Enneagrammet – Din personlige udviklingsvej»,
av Helene Kongsbach Makani

– «Enneagrammet – Sjelens 9 ansikter»,
av Andreas Ebert og Richard Rohr

– «The wisdom of the Enneagram: The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for The Nine Personality Types»,
av Don Richard Riso and Russ Hudson

Mer informasjon, foredrag og andre kurs i Enneagrammet kan finnes på www.9typer.no.

 

Om du vil finne ut mer om kurset i Personlighetstyper og andre aktiviteter på Stella, ta kontakt på telefon: 22 05 44 45 eller mail: stella@redcross.no, eller kom innom oss i Christian Krohgs gate 2, 2. etasje. Våre åpningstider er mandag-fredag, kl. 10:00-15:00.

 

Tekst og bilder: Trine Lorentsen, frivillig i Stellas PR og info-gruppe.