Bli med oss – på Deg i det norske samfunnet

”Deg i det norske samfunnet” er et kurs som bidrar til at deltakere skal, foruten å få økt kunnskap, bli tryggere på sine rettigheter i Norge. Deltakerne får et utvidet ordforråd, muligheten til å øve seg i norsk, stifte nye bekjentskaper og få en bedre forståelse for hvordan samfunnet fungerer. Kurset består av undervisning, samt oppfordring til diskusjon, rundt temaer som familie, utdanning, økonomi, politikk, religion, arbeid og historie. Jeg har vært med på to av kurskveldene og dette er min opplevelse.

Rashmi Sharma er gruppeleder for gruppen som holder kurset. Hun har vært gruppeleder på Stella siden starten i 2012 og har holdt dette kurset i over to år. Hun forteller stolt at hun har mange flinke folk i sin gruppe som også holder kurs. Dette bevises ved at deltakere kommer tilbake for å ta kurset om igjen. Hun håper at økt kunnskap, og det å lære seg mer om Norge, skal bidra til å skape en følelse av norsk tilhørighet blant deltakere på kurset. Samtidig får de sjansen å bygge et nettverk.

 

Karl III Johan
Karl III Johan

Den første kurskvelden jeg deltok på omhandlet historie. Historiker Eldrid Mageli er en av de frivillige i gruppen og den som holdt kurs denne dagen. Tema var ”Veien mot medbestemmelse”, med fokus på 1800-tallet. Her fikk vi lære om hvordan det gikk til da Norge ble separert fra Danmark og gikk i union med Sverige, hvordan maktfordeling utviklet seg, og om danske og svenske konger. Jeg legger raskt merke til at Eldrid har en veldig fin dialog med deltakere og er flink til å spørre om ting er forståelig, samtidig som deltakerne er veldig flinke til å stille spørsmål om vanskelige ord eller hvis de ønsker mer utfyllende forklaringer om begreper eller hendelser. Vi får også historien om hvordan Oslo ble til Oslo som vi kjenner byen i dag, hvorfor Oslo ble flyttet, og hvordan bygninger som Universitetet, Nasjonalteateret og Stortinget bidro til å skape nasjonalisme blant det norske folk. Underveis blir det også en del prat om kvinners synlighet og rettigheter, konseptet ”folket”, og hva embetsmenn faktisk betyr. Alle er enige i at det er urettferdig at kvinner ikke får være med å bestemme, men Eldrid trøster imidlertid med at kvinner kom på banen i politikken på 1890-tallet i sammenheng om kampen for unionsoppløsning, og at kvinner fikk stemmerett i 1913.

 

Det norske Stortinget
Det norske Stortinget

Den andre kurskvelden jeg deltok på handlet om økonomi og arbeidsliv i Norge. Denne gangen var det sosiolog Janita som var ansvarlig for kurset. Vi begynte med å se på en filmsnutt fra 50-tallet, på den tiden da Norge var fattig og det var bolignød. Derfra beveget vi oss videre til nåtid og statsbudsjettet for 2015. Her ble deltakerne delet inn i grupper som fikk i oppgave å lage en liste over hvilke fem utgifter, og hvilke fem inntekter, de tror er størst for den Norske stat. Det diskuteres flittig og til slutt ramser de opp olje, gass, fiskeeksport, skatt og turisme som inntekter. Utdanning, forsvar, velferd med helse, bolig og flyktninger som utgifter. Gruppene klarte seg fint på inntektssiden; hvor også skatt, arbeidsgiveravgift, moms og avgift på tobakk og alkohol er store inntektskilder. På utgiftssiden var folketrygd, rammetilskudd til kommuner, regionale helseforetak som sykehus, og transport og kommunikasjon størst.

Janita forteller videre at normalarbeidstid, slik som vi har i dag med åtte timer, ble innført allerede i 1919, og at arbeiderbevegelsen står veldig sterkt i Norge. Deltakerne blir ekstra engasjert når det blir snakk om likestilling. Det er fortsatt i dag flere menn enn kvinner i arbeidslivet, men noe skjedde på 70-tallet da flere og flere kvinner kom seg ut i arbeid, en forklaring er naturligvis p-piller. Det blir også snakk om arbeidslivspolitikk, som skal ivareta arbeidernes rettigheter og sikre godt arbeidsmiljø, full sysselsetting, høy produktivitet og en jevnere inntektsfordeling mellom menn og kvinner. I sammenheng med dette blir det vist bilder av viktige personer for arbeidslivet som arbeidsminister, statsminister, finansminister, leder for NHO og leder for LO. Jeg sitter igjen med et utrolig godt inntrykk av den frivillige, særlig var hun flink til å inkludere deltakerne og oppmuntre dem til å snakke. Hun forklarer vanskelige ord som er viktige for å forstå dagens debatt og hva som skrives om arbeidspolitikk i avisen.

 

Kurset holder seg på nivå med videregående og det anbefales at man klarer å forstå innhold i dagligtale og dagligdagse tekster, samt at man klarer å være delaktig i samtaler og diskusjoner. Interesse for temaene som tas opp er også viktig, men det kreves ikke forhåndskunnskaper. Jeg sitter igjen med et veldig godt inntrykk og mener at dette kurset er bra for å lære mer om Norge i en avslappet setting hvor man har stor takhøyde for spørsmål. Jeg opplever også at deltakerne får mulighet til å øve på å prate, lese og skrive på norsk. Ikke minst er deltakerne ivrige studenter som gjerne vil lære og vise hva de har lært gjennom å ta opp ting de kan fra tidligere kursdeltakelser.

 

Om du vil finne ut mer om Deg i det norske samfunnet og andre aktiviteter på Stella, ta kontakt på telefon: 22 05 44 45 eller mail: stella@redcross.no; eller kom innom oss i Lybekkergata 2, 3 etg. Våre åpningstider er mandag-fredag, kl. 10:00-15:00.

 

Tekst og bilder: Magdalena Kjellgren, frivillig i Stellas PR og info-gruppe.