Bli deltaker

kursPå Stella – Røde Kors kvinnesenter kan du få nye venner, lære nye ting, snakke mer norsk og få muligheten til å bli en større del av det norske samfunnet. På Stella kan du ta mange forskjellige kurs og få veiledning, inspirasjon og støtte til å nå dine mål.

Gjennom et daglig tilbud og flere enkeltprosjekter styrker Stella – Røde Kors kvinnesenter kvinners muligheter til selvutvikling, nettverksbygging og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Stella legger til rette for en større anvendelse av kvinners kompetanse, både for å øke mestringsfølelse i eget liv, og for å øke kvinnenes opplevelse av egenverd.

Alle Stellas tilbud er gratis.

Kom innom i vår åpningstid for mer informasjon!